Fælles ansvar for miljøet

RC Plast er en miljøbevidst virksomhed, der kontinuerligt arbejder på at beskytte og forbedre miljøet, til gavn for det enkelte menneske og naturen.

RC Plast forpligter sig til …

  • at alle metoder og granulater udvikles, produceres og distribueres med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer.
  • at informere, motivere og uddanne miljøansvarlige medarbejdere.
  • at metoderne i hele processen, har mindst muligt miljøbelastning.
  • at arbejde kontinuerligt med forebyggelse af forurening, og opstille nye mål for minimering af affald og energiforbrug.
  • at efterleve gældende lovgivning, myndighedskrav og andre bestemmelser som virksomheden er tilsluttet.