Reach

REACH er EU’s grundlæggende kemikalielovgivning, der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

RC Plast har fokus på, hvordan REACH påvirker RC Plast's processer og produkter. RC Plast vurderer, at vi også i fremtiden kan levere de produkter, som kendes og efterspørges af vores kunder.

 

RC Plast er i tæt dialog med leverandørerne for at sikre, at de også i fremtiden kan levere de polymere og kemiske stoffer, som RC Plast anvender i processer og produkter, og at alle råvarer overholder EU lovgivningen.

RC Plast holder sig orienteret omkring REACH gennem medlemskab at Plastindustrien i Danmark og via EU-Kommissionens vejledninger om REACH, som offentliggøres på www.echa.europe.eu