Reach

REACH er EUs grundlæggende kemikalielovgivning, der skal sikre at kemikalier bruges forsvarligt, med minimal risiko for sundhed og miljø.

RC Plast har fokus på, hvordan REACH påvirker RC Plast's processer og produkter. RC Plast vurderer, at vi også i fremtiden kan levere de produkter, som kendes og efterspørges af vores kunder.

  • RC Plast anvender polymerer, som er undtaget registrerings- og evalueringspligten. Vi har preregistreret alle monomere, som findes i RC Plast's produkter.
  • Stoffer i fødevareemballage i betydningen i forordning 1935/2004/EEC skal registreres, men kemikaliesikkerhedsrapporten behøver ikke omfatte vurderinger af risici for menneskers sundhed.
  • RC Plast bruger kun hjælpestoffer, som er købt i et EU-land og er derfor downstream bruger af disse. Som downstream bruger skal RC Plast ikke registrere hjælpestofferne.

RC Plast er i tæt dialog med leverandørerne for at sikre, at de også i fremtiden kan levere de polymere og kemiske stoffer, som RC Plast anvender i processer og produkter, og at alle stoffer bliver preregistreret i henhold til EU lovgivningen.

RC Plast har etableret et kemikaliestyringsprogram, der indeholder registrering, vurdering og evt. substitution af mærkningspligtige stoffer, hvor det er teknisk muligt.

RC Plast får hjælp til REACH gennem medlemskab at Plastindustrien i Danmark og gennem den europæiske forening for plastforarbejdende virksomheder, EUPC. Derudover bliver RC Plast orienteret om REACH gennem Miljøstyrelsens helpdesk www.mst.dkog via EU-Kommissionens offentliggjorte vejledninger om REACH, som offentliggøres på www.echa.europe.eu

Hvis du har spørgsmål til, hvordan RC Plast arbejder med REACH er du velkommen til at kontakte miljø- og sikkerheds afdelingen Michael K. Nielsen – mkn@rcplast.dk