Aftagere af kundespecifikke granulater

De færdige granulater returleveres til leverandøren af produktions spild eller afsættes til den europæiske plastindustri.

Afstanden mellem aftager og RC Plast er et spørgsmål om logistik, og omfanget af den aftale, der indgås omkring kontinuerlig levering af de færdige granulater.

Vi opfordrer til, at tage kontakt til RC Plast for en dialog om de ønsker og behov, du har for modtagelse af kundespecifikke granulater.